ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

E-vocab เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 20,000 คำ ซึ่งการฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพียงแค่วันละ 10 คำ ก็จะช่วยทำให้เราซึมซับคำศัพท์ภาษาอังฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้นสูงต่อไป …"เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไว้ใจ E-vocab"

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ Telephone

by Chanachai Pha  |  at  09:34:00
..อุ๊ย ! มี ชะนีแก่ แอบฟังด้วยแหละตัวเอง..


การติดต่อสื่อสารใน Office ของหน่วยงาน หรือ องค์กร ต่าง ๆ ล้วนใช้ Telephone เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในบางสถานะการณ์อาจต้องมีการติดต่อหรือรับสาย  Telephone จากชาวต่างชาติ  เราก็สามารถประยุกต์ใช้ประโยคการสนทนาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จากข้างล่างนี้ได้


Hello, May I help you?
แปลว่า: สวัสดีครับ/คะ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/คะ

Could I have your name?
แปลว่า: ช่วยบอกชื่อของคุณได้ไหม

May can I take a message?
แปลว่า: ต้องการฝากข้อความไว้หรือไม่

What’s your number?
แปลว่า: เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไร

Please hold on.
แปลว่า: กรุณาถือสายรอสักครู่

I am speaking.
แปลว่า: ผม/ฉัน กำลังพูดอยู่ ครับ/คะ

He/She is on another line.
แปลว่า: เขา/เธอ กำลังติดสายอื่นอยู่

May I call you back.

 แปลว่า: ให้ฉันโทรกลับไหม


Hello, This is Finance Department.
แปลว่า: สวัสดีครับ/คะ ที่นี่แผนกการเงินคะ

This is Paitoon, May I speak to Mr.Tana please?
แปลว่า: นี่ไพทูลกำลังพูด,  ขอพูดกับคุณธนา ได้ไหม

He is not here.
แปลว่า: เขาไม่ได้อยู่ที่นี่

He is out of the office now.
แปลว่า: ตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกที่ทำงาน

He will return around two O’clock.
แปลว่า: เขาจะกลับมาเวลาประมาณ 2 โมง

Would you please speak slower?
แปลว่า: กรุณาช่วยพูดช้า ๆ

Could you please say that again?
แปลว่า: ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม

I can’t hear you very well.
แปลว่า: ฉันได้ยินเสียงคุณไม่ชัดเลย

He/She is now absent.
แปลว่า: เขา / เธ ตอนนี้ไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน

He/She is on Annual Leave.
แปลว่า: เขา / เธอ ลาหยุดพักร้อน

Will you leave any message?
แปลว่า: คุณจะฝากข้อความอะไรไว้ไหม 

---

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

by Chanachai Pha  |  at  20:50:00

ท่องเที่ยว


การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว


คิดไทย

Speak English


อ่านว่า

เราจะไปไหนกันดี

Where are we going?

แวร์ อาร์ วี โกอิง


คุณกำลังจะไปไหน

Where are you going to?

แวร์ อาร์ ยู โกอิ่ง ทู


คุณเดินทางโดยใช้รถตู้ใช่ไหม

Are you going by van?

อาร์ ยู โกอิง บาย แวน


คุณได้ไปหัวหินมาหรือเปล่า

Did you go to Hua Hin?

ดิด ยู โก ทู หัวหิน


คุณเคยไปหัวหินไหม

Have you ever been to Hua Hin?

แฮฟ ยู เอฟเวอร์ บีน ทู หัวหิน


คุณกำลังจะไปหัวหินใช่ไหม 

Are you going to Hua Hin?

อาร์ ยู โกอิ่ง ทู หัวหิน


คุณชอบเที่ยวที่ไหน

Do you like to travel?

ดู ยู ไลค ทู แทรฟเวิล


คุณท่องเที่ยวบ่อยไหม

Do you travel a lot?

 

ดู ยู ทราเวล อะ ล็อด

 


คุณไปหัวหินบ่อยแค่ไหน

How often have you been Hua Hin?

ฮาว ออฟเฟิน แฮฟ ยู บีน หัวหิน


คุณไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุดที่ผ่านมา

Where did you spend your last vocation?

แวร์ ดิด ยู สเพน ยัวร์ ลาส โวเคชั่น


คุณเคยเดินทางไปกี่ประเทศแล้ว


How many country have you been to?

ฮาว เมนี่ คันทรี แฮฟ ยู บีน ทู

คุณชอบไปหัวหินไหม

Do you like to go to Hua Hin?

ดู ยู ไลค ทู โก ทู หัวหิน


ไปเที่ยวหัวหินมาเป็นอย่างไรบ้าง


How was your trip in Hua Hin?

 

ฮาว วอส ยัวร์ ทริป อิน หัวหิน


มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่

How long will it take?

ฮาว ลอง วิล อิท เทค


คุณจะออกจากสนามบินกี่โมง

What time will you leave airport?

วอท ไทม วิล ยู ลีฟ แอร์พอร์ต

---

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทาง

by Chanachai Pha  |  at  20:40:00


...การเดินทาง โดยรถเมล์ รถบัส และ รถแท็กซี่...


สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเดินทาง รถเมล์ และ แท็กซี่การเดินทาง (Travel)  โดย รถเมล์ และ รถแท็กซี่  


คิดไทย

Speak English


อ่านว่า

รถบัสคันนี้ไปไหน ครับ /คะ

Which bus goes to …?

วิช บัส โกส ทู


รถบัสคันนี้ไปไหน

Where does this bus go?

แวร์ ดาส ธิส บัส โก


ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหน ครับ / คะ

Where is the bus stop?

แวร์ อิส เดอะ บัส สต็อป


ป้ายรถเมล์อยู่ตรงโน้น ครับ/คะ

The bus stop is over there.

เดอะ บัส สต็อป อิส โอเวอร์ แธร์


อยู่ฝั่งตรงข้าม ครับ / คะ


Just the opposite road.

จัส เดอะ ออพพะซิท โรด

รถเที่ยวนี้ไปรังสิตหรือเปล่า


Does this bus go to rangsit ?

ดาส ธิส บัส โก ทู รังสิต

ขอโทษครับ/คะ จะขึ้นรถเมล์ได้ตรงไหน ครับ/คะ


Excuse me sir, where do I catch the bus?

เอคสคิวซมี เซอะ แวร์ ดู ไอ แคช เธอะ บัส

ผม/ฉัน จะไปรังสิต สามารถขึ้นรถเมล์ได้ที่ไหน ครับ/คะ

Where can I catch a bus to go to rangsit ?

 

แวร์ แคน ไอ แคช อะ บัส ทู โก ทู รังสิต

 


ขอตั๋วใบนึง ครับ/คะ

I want a ticket, please.

ไอ วอนท อะ ทิคเคท พลีซ


ผม/ฉัน ต้องการซื้อตั๋ว 4 ใบ

I want to buy four tickets.

ไอ วอนท ทู บาย โฟร์ ทิคเคท


รถออกในอีกประมาณ 10 นาที

The bus will leave in about ten minutes.

เดอะ บัส วิล ลีฟ อิน อะเบาท เท็น มินนิทส


รถเมล์สายไหนพาเราไปถึง รังสิต ได้บ้าง

Which bus we should take to get to rangsit ?

วิช บัส วี ชูด เทค ทู เก็ต ทู รังสิต


อ๋อคุณนั่งรถเมล์สาย 29 ไปก็ได้

Well, you can take the bus number twenty nine.

 

เวล, ยู แคน เทค เดอะ บัส นัมเบอร์ ทเวนตี้ นาย

 


รถเมล์สาย 29 ผ่านฟิวเจอร์ปาค์รังสิต ไหม ครับ/คะ

Does the bus number twenty nine pass future park rangsit ?

ดาส เดอะ บัส นัมเบอร์ ทเวนตี้ นาย พาส ฟิวเจอร์ ปาค์ รังสิต


ขึ้นรถเมล์สาย 29


Take the bus number twenty nine.

เทค เดอะ บัส นัมเบอร์ ทเวนตี้ นาย


คุณต้องการไปรถแท็กซี่ไหม

Do you want a taxi?

ดู ยู วอนท อะ แทคซี่


คุณจะไปไหนครับ

Where do you want to go?

แวร์ ดู ยู วอนท ทู โก


ไปส่งผมที่ฟิวเจอร์ปาค์รังสิต ได้ไหม

Can you take me to future park rangsit ?

แคน ยู เทค มี ทู ฟิวเจอร์ ปาค์ รังสิต


ได้ครับ ขึ้นรถมาเลย

Yes, come on in.

เยสคัม ออน อิน

ไปฟิวเจอร์ปาค์รังสิต ราคาเท่าไหร่


How much to future park rangsit ?

ฮาว มัช ทู ฟิวเจอร์ ปาค์ รังสิต

150 บาท ครับ

It’s one hundred and fifty baht.


อิท วัน ฮันเดรด แอนด ฟิฟตี้ บาท

100 บาท ได้ไหม ใกล้แค่นี้เอง

How, about 100 ? It’s right near here.

ฮาว อะเบาท วัน ฮันเดรด อิท ไรท เนียร์ เฮียร์


ไม่ได้หรอก แถวนั้นรถติดมาก

Can’t do it. The traffic’s heavy over there.

เคน ดู อิท. เดอะ แทรฟฟิค เฮฟวี่ โอเวอร์ แธร์


ช่วยขับช้า ๆ หน่อย

Please drive slowly.

พลีส ไดรฟ สโลลี่

Proudly Powered by Blogger.